FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

७८/७९

स्वास्थ्य सस्थाहरुमा रिक्त पदहरूमा रीतपूर्वक दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको नामावलि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना।

रोजगार सहायक पदका लागि रीतपूर्वक दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना!

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन कार्यको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारि सम्वन्धी सूचना ।।

Pages