FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for the Bids (Date of publication: January 22, 2024 (2080/1008)

८०/८१ 01/22/2024 - 10:52 PDF icon ११ (1).pdf

शिवनाथ गाउँपालिकाको बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना ।।

८०/८१ 12/18/2023 - 09:55 PDF icon २३.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना ।।

८०/८१ 12/14/2023 - 10:36

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

८०/८१ 11/06/2023 - 11:09 PDF icon 1-merged.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

८०/८१ 11/06/2023 - 10:49 PDF icon 1.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना ।।

८०/८१ 09/29/2023 - 10:59

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

८०/८१ 08/21/2023 - 10:30

सिलबन्दी दरभाउ स्वीकृतिको आशय सम्बन्धी सूचना ।।

७९/८० 05/31/2023 - 15:13

सिलबन्दी दरभाउ-पत्र स्वीकृतको आशय सम्बन्धी सूचना ।।

७९/८० 05/10/2023 - 10:28

सिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वन सम्बन्धी सूचना ।। (मिति २०८०/०१/२६)

७९/८० 05/09/2023 - 10:02

Pages