FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना::

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलवन्दि बोलपत्र प्रकाशित सम्वन्धि सूचना ।।।

७८/७९ 06/03/2022 - 11:13 PDF icon शिलवन्दि बोलप्रत्र प्रकाशित सम्वन्धि सूचना ।।।.pdf

Invitation for sealed quotation (Date of publication May 8th, 2022(2079-01-25))

७८/७९ 05/08/2022 - 11:43 PDF icon Invitation for sealed quotatin (Date of publication May 8th, 2022(2079-01-25)).pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयपत्रको सूचना सम्बन्धमा।

७८/७९ 10/28/2021 - 12:13 PDF icon बोलपत्रको आशय पत्र.pdf

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना!

७८/७९ 09/01/2021 - 11:56

जलस्रोत Act २०७७ शिवनाथ

७७/७८ 08/08/2021 - 06:02 PDF icon जलस्रोत Act २०७७ शिवनाथ.pdf

बोलपत्र सम्बन्धि सूचना!

७७/७८ 06/17/2021 - 11:33

Invitation for Bids

७७/७८ 01/07/2021 - 11:09

दरभाउपत्रको आशयको सूचना!

७७/७८ 11/27/2020 - 14:13

दरभाउ रद्ध गरिएको सम्बन्धमा।

७७/७८ 11/11/2020 - 10:34

बोलपत्र आशयको सूचना !

७६/७७ 06/04/2020 - 10:39 PDF icon बोलपत्र आशयको सूचना !