FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिवनाथ गाउँपालिकाको आवधिक योजना (२०७८/०७९-२०८२/०८३) ७९/८० 03/28/2023 - 10:57 PDF icon शिवनाथ गाउँपालिकाको अवधिक योजना.pdf
शिवनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७९ ७८/७९ 07/21/2022 - 14:57 PDF icon शिवनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७९.pdf
शिवनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७८/७९ 07/21/2022 - 14:56 PDF icon शिवनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 11/25/2021 - 13:53 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि२०७८.pdf
मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 07/28/2020 - 18:01 PDF icon मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन निर्देशिका, 207७.pdf
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 07/05/2020 - 17:46 PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf
खानेपानी योजना संचालन तथा मर्मत संभार व्यवस्थापन निर्देशिका । ७६/७७ 01/13/2020 - 18:05 PDF icon खानेपानी निर्देशिका.pdf
जलस्राेत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/17/2019 - 16:22 PDF icon rajpatra b7 water resource management.pdf
उपभाेत्ता समिति गठन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/17/2019 - 16:20 PDF icon rajpatra b6 स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
करार प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य‍विधि २०७५ ७५/७६ 06/17/2019 - 16:19 PDF icon करार प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य‍विधि २०७५.pdf

Pages