FAQs Complain Problems

सामाजिक परिचालककाे म्याद थप सम्बन्धमा

प्रस्ताव नं: 
०००५
बैठक मिति: 
२०७४/०४/११
निर्णय: 

प्रस्ताव नं ०००५ मा छलफल गर्दा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको मिति २०७४।३।२३ च.नं ६६ पत्र बमोजिम आ.व. ०७३।०७४ को अन्त्य सम्म स्थानिय तह भित्रका कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुको मिति २०७४।०७।मसान्त सम्म करार थप गर्न सकिने र सोको श्रोतको निमित्त मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जानकारी प्राप्त भए बमोजिम करार थपको निमित्त निवेदन गाउँपालिका कार्यालयमा दर्ता हुन आएमा २०७४ कार्तिक मसान्त सम्म म्याद थप गर्ने निर्णय सर्व सम्मत पारित गरियो ।