FAQs Complain Problems

सवारी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र अाह्ववान

शिवनाथ गाउँपालिकालाई अावश्यक सवारी साधनहरु गर्नु पर्ने भएकाले यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत रुपमा जान्नका लागी तलको फाइल डाउनलोड गर्नु होस ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: